18.Uluslararsı Adana Altınkoza Film Festivali Gözlemci Raporu

a.İsnat:

Bu rapor Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’nu ilke kararlarının Komisyon’un görev ve yetki alanlarını tanımladığı beşinci maddenin dördüncü bendine istinaden yazılmıştır.

 

5.4 maddesinde yer alan görev tanımlar, festivalleri yolladığı gözlemciler eliyle festivali takip eder, rapor tutar ve festivalleri ek 1’de taraflarca imzalanacak olan protokol ilkeleri çerçevesinde başta telif sahiplerinin haklarının ödenmesi vb. birçok konuda denetler. Bu raporun bir örneğini kendi bünyesinde tutar. Bir örneğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderir. Bir sonraki yıl festivale olumlu görüşü bu rapora göre verir.